Doświadczenie

expirenceLek. med. Anna Włodarczak

Jestem absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, zdobyłam specjalizację II st. w zakresie ginekologii i położnictwa oraz endokrynologii. Ukończyłam także liczne krajowe i zagraniczne szkolenia w zakresie ginekologii dziecięcej i młodzieżowej. Od 1985 r. pracuję w Szpitalu Bielańskim, a od 1993 prowadzę poradnię przyszpitalną ginekologii dziecięcej. Jest to bardzo rzadka i wąska specjalizacja, wymagająca delikatności i szczególnej opieki nad dzieckiem i nastolatką.

Posiadam ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie ginekologii, w tym ginekologii dziecięcej i młodzieżowej oraz endokrynologii, zdobyte poprzez:

  • praktykę w diagnozowaniu i leczeniu dziewczynek w wieku dziecięcym i młodzieżowym;
  • odbyte staże zagraniczne;
  • udział w licznych zjazdach krajowych i zagranicznych (ostatnio we wrześniu 2014 w Europejskim Zjeździe Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej w Londynie);
  • prowadzenie wykładów i szkoleń dla lekarzy w zakresie ginekologii dziecięcej w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego (CMKP);
  • praktyczne szkolenie lekarzy ginekologów i pediatrów w ramach CMKP w poradni przyszpitalnej;
  • tłumaczenie i współredagowanie książki „Ginekologia Dziecięca” (tytuł ang.), pod red. Prof. R. Dębskiego;;
  • członkostwo w Zarządzie Polskiej Sekcji Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego;
  • członkostwo w Międzynarodowej Federacji Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej (International Federation of Infantile and Juvenile Ginekology, JIGIJ);
  • obecność w mediach („Poradnia ginekologii dla dzieci: aby nie wstydzić się badań ”, Gazeta Wyborcza).